حدادعادل:

با حضور حدادعادل رئیس شورا، پورابراهیمی رئیس کمیته اقتصادی و پرویز سروری با حضور اصحاب رسانه ستاد کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای اسلامی آغاز به کار کرد.

سید احمد صالحی فعال اجتماعی مطرح کرد:

این کارشناس مسائل شهری گفت: یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری کشور، کاهش وابستگی به کمکهای دولتی و عوارض و حرکت به سمت شناسائی درآمدهای پایدار و روش ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی در مدیریت شهری است که برای تصدیق این دیدگاه می توان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی اشاره داشت...

مهندس زهرا حسین زاده فعال اجتماعی و کارشناس امور شهری مطرح کرد:

این بانوی فرهیخته ساروی می گوید: یکی از ایده های قابل عمل در این خصوص می تواند در ایجاد بازار بانوان، جمعه بازار صنایع دستی و بازار گردشگری غذایی مورد اهتمام باشد چرا که با توجه به افق سال 2022 ساری و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری اکو